INTÉZMÉNYI PROTOKOLL A 2020/2021. TANÉVBEN, A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

ÓVODA

Jelen protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok figyelembevételével.

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.

Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek.

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket (láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés) nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
 • voltak-e külföldön,
 • gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,

 

 • A Kormány 431/2020.(IX.18.) rendelete szerint a gyermekek testhőmérsékletét mérjük a belépési pontoknál (csoportos öltözők udvar felőli bejáratánál) 2020. október 1-től. A mérést az adott napra kijelölt dolgozók végzik.
 • Amennyiben a gyermeknél, 37,8 ℃ vagy afeletti hőmérsékletet mérünk, abban az esetben a következő lehetőségek közül választhatnak:
  • gyermekükkel elhagyják az intézményt, majd orvossal való konzultáció után hozhatják újra a gyermeket
  • a 15 perc múlva esedékes visszamérést megvárják az udvaron, és annak függvényében dől el az óvodába való belépés lehetősége
 • A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Óvodánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az óvoda által kidolgozott reggeli óvoda érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptember elsején történik).
 • Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 • A szülők személyes megjelenésével járó óvodai szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Ebédpénz fizetés a szokott módon a járványügyi intézkedések betartásával történik majd.
 • Kérjük a szülőket, hogy minden hét első nap hozzák be gyermekeik óvodai “felszerelését”, és minden héten pénteken vigyék haza kifertőtleníteni.
 • Az óvodát és az iskolát összekötő kaput reggel 7 és 9 óra között, valamint délután 3 és fél 6 között zárva tartjuk.
 • A gyermekek átvétele, átadása a csoportok öltözőjében történik.
 • A szülők kézfertőtlenítést követően lépjenek be az öltözők udvar felőli bejáratán, az öltöztetés és az átadás, átvétel ideje alatt viseljenek maszkot!
 • 7 órától az ügyeletes csoportba érkezzenek a gyermekek, a dadus néni segítségével öltözzenek át (ez nagyjából 5-10 gyermeket érint naponta). Fél 8-tól minden gyermek a saját öltözője udvari bejáratán léphet be az óvoda épületébe. Kérjük a szülőket, hogy a lehető legrövidebb időt töltsék az öltözőben. A gyermekek átadása délután fél 5-ig a csoportok öltözőjében, utána zárásig az ügyeletes csoportban történik, a reggeli rend szerint. Amennyiben a szülők (az időjárás függvényében) az udvaron veszik át a gyermekeket, akkor a járdán várjanak!

 

ÓVODÁSOKNAK:

 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,

(beleköhögés, beletüsszentés)

 1. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
 2. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak).

 

PEDAGÓGUSOKNAK:

 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
 • A foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni!
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben.
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy a gyerekek betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)

 

DAJKÁKNAK:

 • Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.
 • Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
 • A nyitás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,

egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,
 1. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
 • Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását!
 • A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
 • Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
 • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
 • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
 • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse
 • A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
 • Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.

 

KOMMUNIKÁCIÓS ELJÁRÁSREND

Kérünk mindenkit, hogy a felesleges pánik elkerülése érdekében szigorúan tartsák be az alábbi sorrendet!!!

Amennyiben valaki (dolgozó, vagy gyermek) koronavírus fertőzöttsége bebizonyosodik, a koronavírus fertőzöttség gyanúja áll fenn, vagy szoros kontaktként nyilvántartásba veszik, kötelessége erről azonnal értesíteni az intézményt!

 

Gyermekek esetében:

-A szülő értesíti telefonon a csoportos óvodapedagógusokat és írásban az intézmény vezetőségét.

-Az intézmény vezetése értesíti a fenntartót (Magyar Evangélikus Egyház Országos Irodája Nevelési és Oktatási Osztály) és a Népegészségügyi hivatal területileg illetékes szervét.

– Az intézmény vezetése értesíti az intézmény dolgozóit és a szülői közösséget.

 

Dolgozók esetében:

-A dolgozó értesíti telefonon a közvetlen felettesét és írásban az intézmény vezetőségét.

-Az intézmény vezetése értesíti a fenntartót (Magyar Evangélikus Egyház Országos Irodája Nevelési és Oktatási Osztály) és a Népegészségügyi hivatal területileg illetékes szervét.

– Az intézmény vezetése értesíti az intézmény dolgozóit és a szülői közösséget.

 

Köszönettel,

az óvoda dolgozói