„Kicsiny kis fényemmel világítani fogok!”

 

November 11-én óvodánk gyermekei és szülei sötétedéskor elindultak a fénylő kis lámpásaikkal, és énekelve megkerülték az óvoda, iskola épületeit. Szent Mártonra emlékeztünk e napon, és arra az üzenetére, hogy Jézust kövessük mindenkor és minden cselekedetünkben. A szeretet kicsiny fényei ragyogjanak a szívünkben és a Jézusi szeretet legyen a mintánk.

A szentek minden időben egy égi felkiáltójelként jelentek meg, figyelmeztetve arra, hogy emeljük a tekintetünket az égi, jóságos Mennyei Atyára, és a szeretet útjáról ne térjünk le soha.

Szent Márton 316-ban Pannóniában született. A középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott, emlékét helynevek, oltárképek őrzik. A XIV. századi krónikákban a tisztújítás, fizetés, jobbágytartozás lerovásának napja volt.

Szent Márton nevére keresztelték az Evangélikus egyház alapítóját, a nagy reformátort,  Luther Mártont. A reformáció atyjának is nevezik Luthert, aki felismerte, hogy Isten igazsága az maga a könyörületesség.

Lámpásain szeretet lángocskáival  egyházi közösségünk alapítójára is emlékeztünk.

Szívet melengető, lelket feltöltő imádságos énekes alkalmat tölthettünk együtt kicsik és nagyok.

„ Így teszek, míg Jézus jön. Igen! Világítani fogok! Áldom őt minden nap és mindenhol!”