Ebben az évben célul tűztük ki, hogy megjelenítünk egy bibliai történetet a gyermekeink bevonásával, ami által közel hozzuk, érezhetővé és átélhetővé tesszük számukra Isten jelenlétét, hatalmát és gondoskodását az embervilágban.

Iskolalelkészünk flanel képek segítségével mutatta be a gyermekek számára a történet részleteit olyan módon, hogy a legkisebbek is megérthették a lényeget. A fókuszt Isten hatalmára, erős és segítő karjára helyezve a Teremtőbe vetett bizalmuk erősödött.
Mindhárom csoport sajátos szemszögből nézve dolgozta fel a témát a projekthét keretében, miközben a hét végére tervezett közös eseményre is elkészítették a maguk díszleteit.
A Hajó csoport gyermekei bárka ábrázolást készítettek, melybe egy papírszalagra rajzolt állatpárokat vonultattak be a szalag húzása által, továbbá készült még bárka és fakanalakból állatos bábok. A közös alkalomra egy hatalmas szivárványív megfestésével készültek, mely Istennek az emberrel kötött szövetségére emlékeztet.
A Halacska csoportosok a víz és hajó élményszerű megjelenítésével hozták közel a régmúlt eseményt a gyermekekhez. Papírhajót úsztattak egy medencében, melyet a gyerekek fújtak nagy szelekhez illően s figyelték annak mozgását. Az esőt is imitálták, így el tudták képzelni Noé családjának és az állatoknak viszontagságait a hosszú utazás során, valamint szívük háláját a föld újbóli birtokba vételéért. A közös installációt az eső megjelentésével gazdagították.
A Galamb csoport gyermekei bárkát építettek erős kartondobozok összefűzésével, amibe állatos fejdíszeket viselve, párosával be is ültek, ott énekelték az alkalmi énekeket. Készítettek egy napot és olajágat hozó galambot is, ezeket helyezték el az emlékeztető falra a többi elem közé.

A projekthét záró alkalmaként egy érdekes játékra került sor. A három csoport minden gyermeke viselt egy állatképet, aminek párját egy másik kisgyermeknél kereste. Amikor megtalálták egymást a párok, beülhettek együtt a székekből formált, hatalmas bárkába. A korabeli kosztümökbe öltözött felnőttek (Noé és családja) is beszállak a bárkába, ahol zárásként Istent dicsérő hálaénekeket énekeltek az óvodásokkal közösen.
Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk a Noé projektünk nyomán.