„Ilyeneké az Isten országa”

Isten közelében
„Angyalaik a mennyekben mindenkor látják a mennyei Atya arcát” – mondja Jézus a kisgyermekekről. Ezt a gyermeki ősbizalomra épülő Istenközeli állapotot szeretnénk megőrizni és megerősíteni gyermekeink életében. Szándékunk és célunk egy olyan közegnek a megteremtése, amelyben átélhetik a védettség biztonságát, és az őszinte ráhagyatkozás élményét. Ezek az alapvető élmények segíthetik őket arra, hogy később is képesek legyenek átélni: jó Isten közelében lenni, lehetséges őt bizalommal megszólítani, és ő örömmel és szeretettel fordul felénk.

Istennel beszélni anyanyelvi szinten
A napi tevékenységek során természetes módon tanuljuk meg és gyakoroljuk azokat az imádságokat és énekeket, amelyekben minden örömünket és bánatunkat, kérésünket és hálánkat megosztjuk Istennel. Célunk, hogy azok az anyanyelvi készségek, amelyek minden gyermekben születésétől fogva ott vannak, ne vesszenek el ezen a téren, hanem megerősödjenek: bátran és őszintén szólítsák meg Istent minden élethelyzetben.

Ismeretek és gyakorlatok
Heti egy hittanfoglalkozás keretében korosztályos csoportokban a legalapvetőbb bibliai történetekkel ismerkedünk. A történeteket úgy válogattuk össze a Bibliából, hogy ezeken keresztül a gyermekek megismerhessék a teremtő Mennyei Atyát, megerősödhessen iránta a bizalmuk, ugyanakkor reflektálhassanak saját életükre is. Átélhessék mindazokat az érzéseket és eseményeket, amelyek velük történnek, mintát kaphassanak a jó konfliktuskezelésre és kiengesztelődésre.

Megosztottság nélkül
Óvodás korban még nem beszélhetünk felekezet-tudatról. Célunk az összetartó közösség építése, melynek mindenki részese lehet. Nem feltétel a keresztség vagy egyházhoz, felekezethez tartozás. Nincs külön felekezeti hitoktatás, hanem mindenki ugyanazon a hittan foglalkozáson vesz részt. Ugyanakkor szívesen ajánljuk fel az óvodán túl a gyülekezeti közösséghez tartozás lehetőségét a Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközségben azok számára, akik keresik a helyüket.

Kistestvérként egy nagy családban
Evangélikus óvodaként természetes módon veszünk részt időről-időre az evangélikus gyülekezet alkalmain. Látogatást teszünk vagy éppen családi délutánt tartunk az evangélikus templomban a Kossuth téren. Ilyenkor bújócskázhatunk a templomkertben, kipróbáljuk a nagy haranglábhintát, vagy megpihenünk a pavilon alatti árnyékban. Néhány óvodai ünnepségünket is ebben az otthonos, de mégis ünnepi hangulatot adó templomban tartjuk.

„A bölcs ember kősziklára épít” – szól intézményünk jelmondata. A Fecskefészek Óvoda valóban az alapozás helye. Kérjük a mennyei Atyát, hogy segítsen valóban életre szóló alapokat és élményeket adni a gyorsan eltelő óvodai évek alatt.

„Tarka mezőben a kislepkék…”
„Szívem örömmel van tele…”
„Nem lesz egyedül a szívem többé…”