Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

Kedves Szülők!

Kérjük, olvassák el figyelmesen az óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót!

A 2024/2025 nevelési évre a beiratkozás óvodánkban a következő módon zajlik:

  • Személyesen, április 24-25. között 8-tól, 16 óráig az óvoda épületében. Mindkét szülő jelenléte szükséges a beiratkozáshoz! Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni, abban az esetben a másik szülőtől meghatalmazás szükséges, két tanúval hitelesítve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok, dokumentumok:

– Gyermek és szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

– A gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája

– Nem magyar állampolgárságú kiskorú Magyarország területén tartózkodásának jogcím igazolása

– A sajátos nevelési igényű gyermek szakértői bizottsági szakvéleménye

– Szándéknyilatkozat óvodai beíratáshoz

– Adatkezelési és szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat (Gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében is, kivéve, ha bírósági, vagy gyámhatósági végzés szabályozza a gyermek elhelyezését. Ilyen esetben szükséges az ezt igazoló dokumentum).

További információk a Fecskefészek Óvoda szakmai vezetőjétől Prekler Kata  (+36204544210) vagy Zámbóné Karner Anikó óvodavezetőtől (ovoda@szehloiskola.hu) kérhetők.