2016. szeptemberétől a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskolában angol és sakk tagozat indul. Ennek előkészítéseként 2017 szeptembere óta az óvodás gyerekeknek is tartunk heti egy alkalommal egy 30 perces angol foglalkozást. Ezen a programon a leendő első osztályos gyerekek vesznek részt mind a három óvodai csoportból.

A gyerekek játékos formában ismerkednek meg az angol nyelvvel. Nagyon sok dalt, mondókát és körjátékot tanulunk, melyek segítenek abban, hogy a hangképző szervek ráhangolódjanak az idegen nyelvre. A kicsik még nagyon fogékonyak az új ismeretekre és a sok-sok játék közben szinte észrevétlenül tanulnak. Évek múlva sok szó, kifejezés be fog nekik ugrani és bátrabban fognak megszólalni. Életkoruknak megfelelő témákból válogatva (színek, számok, testrészek, állatok stb.) igyekszünk egy alapszókincset játékosan gyakorolni. Rendszeresen ismétlünk, vissza-visszatérünk egy-egy témához a szavak rögzítése céljából. Fontosnak tartom, hogy a foglalkozások jó hangulatúak legyenek és a gyerekek örömmel vegyenek részt rajta.