– a Polgár Judit Sakk Alapítvány Komplex Képességfejlesztő Programja óvodásoknak.

A program 4-5 éves kortól – a sakkjátékot eszközként használva – segíti a gyermekek készség- és képességfejlesztését, a logikus és kreatív gondolkodás megalapozását.

A program segíti a gyermekek kognitív képességeinek fejlődését, a téri tájékozódást, illetve annak síkba való leképezését, fejleszti a szem-kéz koordinációt, az analitikus és szintetikus gondolkodást.

Játékos feladatok megoldása közben erősödik a figyelem, a koncentráció és az emlékezet, a gyermek képessé válik a kooperációra. Fejlődik a kudarc tűrő képesség és a kitartás, a kreativitás.

Tapasztalataink szerint az utolsó óvodai évben nagy segítséget jelent ez a program a gyerekek iskolára való felkészítésében, mivel olyan elemeket is tartalmaz óvodásokra szabva (feladatlapok, síkban való tájékozódás, íráselőkészítő feladatok), amelyek áthidalják a köznevelési rendszer két szintje közötti rést.

A gyerekek lelkesen és örömmel vesznek részt a foglalkozásokon, élményekkel gazdagodnak ezáltal megvalósul a teljes személyiség harmonikus fejlődése is.

A program egyik referencia óvodájaként harmadik éve használjuk ezt a kiváló programot az iskolába készülő gyerekek külön fejlesztésére.